Stajlar

Ortaokulun ayırt edici özelliği, öğrencilerimize ders dışı öğrenim yerlerinde pratik deneyim kazanmaları için sayısız fırsat sunmaktır. WiB öğretiminde stajlar yoğun bir şekilde hazırlanmakta ve takip edilmektedir. Bu sayede öğrencilere mezuniyet sonrası mesleki gelecekleri için özel bir bakış açısı sunabiliriz.

Hangi sınıftan itibaren staj yapılıyor?

Öğrencilerimizi ilk işleri için gerekli beceri ve yeteneklerle donatmak amacıyla kariyer oryantasyonu alanında 7. sınıftan itibaren staj imkanı sunuyoruz.

AsA'nın yardımcı olabileceği sorunlar:

Ortaokulun ayırt edici özelliği, öğrencilerimize ders dışı öğrenim yerlerinde pratik deneyim kazanmaları için sayısız fırsat sunmaktır. WiB öğretiminde stajlar yoğun bir şekilde hazırlanmakta ve takip edilmektedir. Bu sayede öğrencilere mezuniyet sonrası mesleki gelecekleri için özel bir bakış açısı sunabiliriz.

Hangi sınıftan itibaren staj yapılıyor?

Öğrencilerimizi ilk işleri için gerekli beceri ve yeteneklerle donatmak amacıyla kariyer oryantasyonu alanında 7. sınıftan itibaren staj imkanı sunuyoruz.

7. sınıf

"Deneme günleri"

8. sınıf

3 hafta staj

Staj ders saatinde yapılırsa öğrenci sınıftan çıkarılır.

9. sınıf

1 haftalık gönüllü staj

Staj ders saatinde yapılırsa öğrenci sınıftan çıkarılır.

AsA'nın yardımcı olabileceği sorunlar:

Staj neden mantıklı?

Stajlarda öğrenciler farklı meslekleri ve iş süreçlerini tanımalı, mesleki gereksinimleri kendi ilgi, istek ve becerileriyle karşılaştırmalı ve kendi mesleki yönelimlerini geliştirmelidir.

Stajlar ayrıca öğrencilerin ders dışı öğrenim yerlerinde bağımsız ve büyük ölçüde bağımsız hareket etmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Sadece mesleki becerilerinde değil, her şeyden önce iş dünyasının vazgeçilmezi olan sosyal becerilerinde de teşvik edilirler.